Bok om spänningen mellan idrott, prestation och hållbarhet

Tor 23 mar 2023 09:00

Nu finns den nya boken "Sport, Perfomance and Sustainability" ute som open access. Mistra Sport & Outdoors-forskarna påbörjade arbetet under 2021 och nu finns den utgiven på det internationella förlaget Routledge.

Bokhylla
Foto: miun.se

– Hur kan man balansera sportifiering och strävan efter ökad prestation med andra värden? I relation till miljömässig hållbarhet blir den krocken väldigt tydlig och det finns ingen bok i dag som tydligt fokuserar på det, säger Daniel Svensson, forskare i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och en av redaktörerna från Mistra Sport & Outdoors.Mistra Sport & Outdoors-forskarna från temat "Kunskap och omvandling" vill ge ett historiskt perspektiv på frågan och samtidigt blicka framåt. Vad finns det för potential i idrotten i dag, mot att ställa om till ett mer hållbart idrottsutövande? Daniel ger några exempel på kapitel i boken:

Potentialen i generation Z

Den yngre generationen, generation Z, är vana användare av sociala medier och sociala nätverk - samtidigt som de är mer medvetna om hållbarhetsfrågor (se Greta Thunberg!). Många idrottsprofiler, fjällöpare, ultralöpare, traillöpare, cyklister etc, använder sina egna kanaler för att profilera sig med miljöaspekter. Kan man använda sociala medier som mobiliseringsplattformar för en ökad hållbarhet? Ett av kapitlen handlar om den enorma potentialen som finns hos influenceridrottarna.

Historia för fokusförflyttning

Det finns en stor vana inom idrotten att ta till sig ny kunskap, nya tekniker och nya metoder för att maximera prestation. Att mäta, följa upp och utveckla i rask takt. Skulle vi kunna använda den vanan och förmågan, samt strävan efter prestation inom idrotten, även för en omställning kring miljöpåverkan? I så fall blir det historiska förhållningssättet en potential för en fokusförflyttning.

 Naturlig prestation

Ett tredje kapitel handlar om ”naturlig prestation” inom idrotten, dvs prestation med mindre fokus på teknik och hjälpmedel. Att uppvärdera det naturliga ”idealet” och problematisera vad som är naturligt och inte, skulle kunna påverka hur man ser på idrott och prestation. Vi har exempelvis bestämt att doping är någonting onaturligt – någonting vi inte vill ha inom idrotten. Finns det fler hjälpmedel vi skulle kunna tona ned för att få en mer hållbar idrott?

Med denna bok vill forskarna väcka diskussionen kring konflikter mellan prestationstänkande
och hållbarhet, lyfta relevanta frågor för ämnet och stimulera ytterligare forskning på området.

Andra kapitel i boken handlar om hållbarhet inom skolämnet idrott och hälsa, om trenden att flytta utomhusidrotter till inomhusanläggningar, och hur coronapandemin påverkat omställningen mot en mer hållbar idrott. Författarna kommer från olika discipliner – som idrottsvetenskap, historia, sociologi, utbildningsvetenskap och filosofi – och boken publicerades på Routledge förlag i mars 2023.

Nu finns boken, tack vare Malmö universitet, Dalarna högskola och strategiska medel från Mistra Sport & Outdoors styrelse, som nedladdningsbar fil.

 

Ladda ned boken "Sport, Performance and Sustainability" (open access)

 

 

Läs mer om Mistra Sport & Outdoors-temat "Kunskap och omvandling"

Sidan uppdaterades 2023-03-23