Från goda idéer till gemensamma forskningsfrågor

Ons 04 jan 2023 11:38

En ny rapport från Mistra Sport & Outdoors belyser erfarenheter från arbete med samverkan mellan akademi och praktik inom Tema 2 – Hållbara transportlösningar.

Bord med papper och människor som håller fram händerna
Foto: IJEAB, Mostphotos.com

Rapporten är en kartläggning av det första steget i samverkansprocessen inom Mistra Sport & Outdoors och är skriven av forskarna Anders Larsson, Ann Legeby, Jorge Gil och Oskar Abrahamsson. Den riktar sig till läsare som är intresserade av samverkan mellan akademi och praktik i allmänhet och speciellt kring frågor som berör idrott, friluftsliv och hållbarhet.

- Den blir förhoppningsvis extra relevant för alla som på något sätt har deltagit i arbetet inom ramen för Mistra Sport & Outdoors första del, där olika aktörer i samverkan identifierade de utmaningar som ligger till grund för programmets fortsatta aktiviteter, säger Anders Larsson vid Göteborgs Universitet.

Utgångspunkten för Tema 2 - Hållbara transportlösningar är att minskade utsläpp från transporter är viktigt för att nå miljömässig hållbarhet. Samtidigt medför övergången till mer hållbara transportmedel som kollektivtrafik, cykel och gång att samhällets rumsliga struktur och planering ställs inför nya utmaningar för att kunna ge invånare i städer och på landsbygd fortsatt god tillgänglighet till idrott och friluftsliv.

Denna förändring involverar både politiker och planerare såväl som det organiserade idrotts- och friluftslivet för att inte nämna den enskilda utövaren. Dessutom sker planering på olika geografiska nivåer från den nationella till den kommunala. För att hitta nya och kreativa lösningar för en framtida hållbar och tillgänglig idrott och friluftsliv krävs samverkan där olika intressenters erfarenheter och engagemang tas tillvara. Denna samverkan kan se ut på många sätt och i denna rapport redovisas ett exempel på hur man kan gå till väga.

Läs rapporten: Från goda idéer till gemensamma forskningsfrågor - Kartläggning av det första steget i samverkansprocessen inom Mistra Sport & Outdoors Tema 2 – Hållbara transportlösningar

Sidan uppdaterades 2023-03-09