Fem nya Mistra Sport & Outdoors‑projekt

Fre 21 apr 2023 13:56

Mistra Sport & Outdoors styrelse ger klartecken till att finansiera fem nya projekt. Bland dem finns en förstudie om funktionsmärkning för skaljackor och en studie om hur människors beteenden vid evenemang kan bli mer hållbara.

barn håller jordig planta i bägge händerna

Det första projektet står lärandegruppen inom temat Kunskap och omvandling bakom. De ska ta fram en pedagogisk modell för beteendeförändring och ökad miljömässig hållbarhet inom idrott- och friluftsorganisationer. I projektet ingår att utveckla och testa modellen, hålla fyra workshops och att dokumentera processen och resultaten.

Det andra projektet är en förstudie inom funktionalitetsmärkning för begagnade skaljackor. Det är deltagare i temat Material och hållbar utrustning som står bakom studien, och enligt deras tidigare forskning är funktionen i begagnade skaljackor bättre än vad konsumenter tror. Forskarna vill genom att utveckla en funktionalitetsmärkning hjälpa konsumenter att lättare bedöma produkters skick - något som skulle kunna öka intresset för begagnade skaljackor. Förstudien är tänkt att innehålla en kunskapsöversikt, en rekommendation av funktionsmärkning och en plan för kommande pilotstudie.

Hur kan man skapa en förändring mot mer miljövänliga beteenden bland deltagarna vid ett evenemang? Det ska det tredje projektet undersöka. Bakom studien står forskarna Louise Eriksson, Erik Lundberg och John Armbrecht i tema "Hållbara evenemang", och planen är att genomföra studien vid O-Ringen i Åre 2023. I studien görs både en före- och en eftermätning genom en digital enkät till anmälda deltagare. Dessutom genomförs en intervention före evenemanget. Studien förväntas ge ökade insikter kring vilka typer av interventioner som kan leda till beteendeförändringar vid evenemang och varför.

Det fjärde projektet är en studie av Louise Eriksson och Stefan Linde i temat Beteenden, styrmedel och utveckling. Studien ska genom en nationell enkätundersökning ge insikt i vilka drivkrafter som finns bakom människors miljöbeteenden inom sport, friluftsliv och fysisk aktivitet. Eftersom idrotts- och friluftslivet engagerar stora delar av befolkningen varje dag är miljöbelastningen som uppkommer av exempelvis transporter till och från aktiviteter betydande. Forskarna vill öka förståelsen för vad som driver människors beteende eftersom den potentiella miljövinsten av beteendeförändringar inom området är stor.

Det femte projektet är boken Sport, Performance & Sustainability som släpps som open access. Författare till boken är forskarna Daniel Svensson, Susanna Hedenborg, Sverker Sörlin, Marie Larneby, Johan Carlsson, Erik Backman, Andreas Isgren Karlsson och Itai Danielski. Att boken blir tillgänglig som open access ger potential till större spridning. Det ger också möjlighet för Mistra Sport & Outdoors att vara med och forma den internationella diskussionen kring idrottens hållbarhet.

Sidan uppdaterades 2023-05-08