Fokus på hållbar mark‑ och vattenanvändning i ny rapport om idrott och friluftsliv

Tis 04 apr 2023 10:30

Nu släpps en ny rapport från Mistra Sport & Outdoors med framtidsspaningar kring hur idrotten och friluftslivet använder mark och vatten. Där presenteras också förslag på åtgärder för att gynna en hållbar mark- och vattenanvändning.

Fjällräven Classic Sweden

Hur kan framtidens efterfrågan på och önskemål om användning av mark och vatten se ut ur ett idrotts- och friluftslivsperspektiv? Och hur kan det i sin tur påverka planeringen och styrningen mot ett hållbart användande? De frågorna har lärandegrupp Nationell inom Mistra Sport & Outdoors-temat Hållbar användning av mark och vatten diskuterat under det scenarioarbete som de jobbat med under 2021 och 2022. Resultatet av arbetet presenteras i den nya rapporten. 

- Vi behöver tänka framåt, för att redan nu verka för att inte arter och livsmiljöer påverkas negativt av att vi rör oss i naturen, utan snarare gynnas av det. Rapporten är framtagen av en grupp med många olika expertområden, och är därför en kvalificerad grund för att diskutera och besluta om olika strategier och insatser. Den riktar sig till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter men också föreningslivet, markägare och andra aktörer, säger Marie Stenseke, temaledare för lärandegrupp Nationell.  

Tanken är att olika samhällsaktörer inom idrott, friluftsliv, naturvård och fysisk planering ska kunna använda rapporten som underlag för diskussion och utveckling. Resultaten från rapporten ligger också till grund för det fortsatta arbetet i Mistra Sport & Outdoors med det övergripande syftet att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv.   

Läs rapporten: På väg mot en hållbar användning av mark och vatten inom idrotten och friluftslivet år 2030? Ett scenarioarbete med åtgärdsförslag

Skapad av Emelie Arctaedius

Sidan uppdaterades 2023-04-04