Stor uppslutning bland Mistra Sport & Outdoors‑forskare på Nordisk turismforskningskonferens

Tor 24 aug 2023 15:29

Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research samlar upp till 200 turismforskare per år och roterar bland de nordiska länderna. Nu har värdskapet kommit till Mittuniversitetet och Mistra Sport & Outdoors är med när konferensen hålls i Östersund den 19-21 september 2023.

Resväska täckt i grönska för att symbolisera hållbar turism

– Temat för konferensern är "Rethinking tourism for a sustainable future" vilket gör den väldigt relevant för våra forskare. Mistra Sport & Outdoors leds ju dessutom av Mittuniversitetet så det är självklart att vi ska bidra med vår kunskap när symposiet arrangeras i Östersund, säger programchef Peter Fredman.

Från programmet deltar ett tiotal forskare, varav spåret "Miljöpåverkan från rekreation: mot nya ansatser inom fysisk planering" involverar flest. Sandra Wall-Reinius, forskare i Mistra Sport & Outdoors-temat Hållbar användning av mark och vatten och en av initiativtagarna till sessionen, säger att presentationerna handlar om att utforska nya angreppssätt och metoder inom fysisk planering. Detta för att hantera effekterna av turism, idrott och friluftsliv i naturområden.

– Utan proaktiv planering och nya arbetssätt inom förvaltning riskerar vi att få negativa effekter på miljön, naturvärden och arter. Det kan exempelvis vara ekologiska effekter som är oåterkalleliga. Vi förväntar oss kritiska diskussioner och reflektioner kring miljöpåverkan, människans interaktion med naturen och kring de möjligheter och begränsningar som finns inom fysisk planering för en mer hållbar framtid, säger hon.

Till webbplatsen för Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research

Sidan uppdaterades 2023-08-25