Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Vi tror att samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag är vägen framåt.

Mistra Sport & Outdoors

Film om Mistra Sport & Outdoors

Sidan uppdaterades 2023-10-25