Eftersom Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram vill vi i alla led underlätta kontakt och deltagande. Här hittar du olika sätt att delta i programmet och ta del av kunskap och lösningar.

Handslag

Mistra Sport & Outdoors riktar sig främst till organisationer, myndigheter och företag inom idrott, friluftsliv och miljö/hållbarhet, men även kommuner och regioner, forskarsamhället samt den idrotts- och friluftsintresserade allmänheten. Tillhör du någon av dessa målgrupper eller är intresserad av dessa frågor? I så fall listar vi några sätt nedan där du kan vara med och delta i programmet: 

 

Ta del av kunskap och lösningar via nyheter, filmer, infografik etc

Följ Mistra Sport & Outdoors på Facebook

Följ Mistra Sport & Outdoors på LinkedIn

Följ Mistra Sport & Outdoors på Youtube

Läs mer om vad som är aktuellt inom programmet


Dela resultat och lösningar

Var med och dela resultat och lösningar från Mistra Sport & Outdoors i din organisation, genom dina kanaler och till dina målgrupper.

Anmäl intresse till: Sandra Wåger


Tipsa om hållbara framgångsexempel inom idrott, friluftsliv och miljö?

Jobbar du på en organisation, en myndighet eller ett företag som redan jobbar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet eller känner till initiativ/projekt/exempel som är värda att uppmärksamma?

Kontakta: Sandra Wåger

Läs mer om framgångsexempel

Identifiera utmaningar

Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och Scandinavian Outdoor Group har tillsammans med forskare från alla forskningsteman inom programmet gemensamt identifierat utmaningar (frågor) att ta fram kunskap och lösningar kring. 

Kontakt: Christina Frimodig

Läs mer om utmaningarna och lärandegrupperna 


Hitta lösningar och utveckla kunskap

Många organisationer, företag och myndigheter deltar i lärandegrupp för att tillsammans med forskarna ta fram kunskap och lösningar kring hållbar utveckling. Lärandegrupperna starar i början av 2021. 

Kontakt: Christina Frimodig

Läs mer om lärandegrupperna


Starta en rörelse för hållbar utveckling

Vill du vara med och starta en rörelse för hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?

Anmäl intresse till: Christina Frimodig

Läs mer om vårt arbetssätt

 

Forskare intresserade av att samarbeta

Vi välkomnar samarbete i olika former med forskare utanför programmet.

Anmäl intresse till: Peter Fredman

Läs mer om våra forskningsteman