mistrasportandoutdoor

Mistrasportandoutdoors

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

Vi tror att samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag är vägen framåt.

Läs mer om programmet

Kunskap och lösningar

Aktuellt från Mistra Sport & Outdoors

Deltagande och kontakt