Forsknings- och samverkansaktiviteter i Mistra Sport & Outdoors kommer mynna ut i många olika slags publikationer. Här listar vi dem allt eftersom...

Humaniora

Här har forskarna valt ut ett antal publikationer och projekt som ger ytterligare kunskap kring respektive forskningstema, utöver programmets egna publikationer:

Allmänt om idrott, friluftsliv och miljö

Kunskap och omvandling

Hållbara transportlösningar

Hållbar användning av mark och vatten

Hållbara evenemang

Beteenden, styrmedel och utveckling