Forsknings- och samverkansaktiviteter i Mistra Sport & Outdoors kommer mynna ut i många olika slags publikationer. Här listar vi dem allt eftersom...

Humaniora

Publikationer i Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors årsrapport


Mistra Sport & Outdoors rapportserie

Publikationer i temat Kunskap och omvandling

Publikationer i temat Hållbar användning av mark och vatten

Publikationer i temat Material och hållbar utrustning

Publikationer i temat Hållbara evenemang

Här har forskarna valt ut ett antal publikationer och projekt som ger ytterligare kunskap kring respektive forskningstema, utöver programmets egna publikationer:

Allmänt om idrott, friluftsliv och miljö

Kunskap och omvandling

Hållbara transportlösningar

Hållbar användning av mark och vatten

Hållbara evenemang

Beteenden, styrmedel och utveckling